• 02743790193
  • info@goldenwheat.vn
  • Thứ 2 - Thứ 6 07:30 -17:00, Thứ 7 07:30 -11:30, Chủ nhật - Nghỉ

Bột Mì Chuông Nâu Keo

Bột Mì Chuông Nâu Keo

Thông tin sản phẩm:
CBCL Số
Nguyên liệu Bột lúa mì
Danh mục sản phẩm: Các loại bột khác

Thành phần:

Bột lúa mì

Chỉ tiêu chất lượng:

Độ ẩm <=14%; Tro khô <=4%

Công dụng: Sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất keo ván ép, giấy ép,…
Sử dụng theo công thức nhà sản xuất


HSD: 3 tháng kể từ ngày sản xuất

Không sử dụng trong sản xuất thực phẩm